RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Derfor skal rettigheder til forsyningsanlæg tinglyses

Ny Bypark Forvandler Gellerupparken

Egentlig ved vi det godt: Fremtidige købere skal kun respektere ledningsejers rettighed på ejendommen, hvis de kender til den på forhånd. Derfor bør forsyningsanlæg på private ejendomme altid tinglyses, men alligevel stiller nogle ledningsejere spørgsmål til, om det kan betale sig at tinglyse ledninger, hvis resultatet alligevel bliver, at deres anlæg ligger på gæsteprincippet. Der kan være en opfattelse af, at den tinglyste servitut ikke har nogen værdi, når ejerne til enhver tid kan forlange, at ledningen flyttes. Men det er altid en god ide at tinglyse forsyningsanlæg på private ejendomme.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Vestre Landsret giver COWI medhold i strid om servitutdokument

Vestre Landsret har underkendt Tinglysningsretten i en sag om afvisning af en servitut på grund af, at servitutteksten indeholdt den samme sætning to gange. Sagen viser, at det kan kræve en del benarbejde at få Tinglysningsretten til at rette op på åbenlyse urimeligheder. Mere bekymrende er det, at afgørelsen også viser, at Tinglysningsretten træffer nogle af sine afgørelser uden at have den fornødne lovhjemmel.

I december 2016 anmeldte COWI på vegne af Forsyning Helsingør Spildevand en servitut om en spildevandsledning til tinglysning.  Der var tale om en helt almindelig servitut af den type, der tinglyses i hundredvis eller tusindvis af hvert år. Det vil sige, at servitutten indeholder sædvanlige bestemmelser om, at ledningen skal ligge uforstyrret, forbud mod beplantning, bebyggelse osv. ret-copy

Læs mere her…