RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Udarbejdelse af lokalplaner – ekspropriation på baggrund af lokalplaner

Naerheden_photos_2.jpg

Regeringen har fremsat et lovforslag, som opfølgning på Ekspropriationsudvalget betænkning. Betænkningen pegede på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved kommunal ekspropriation efter planloven.

Læs mere her…